Friesland

't Schoor 4

Aalsum

Abbega

Abbewier

Achlum

Aekinga

Akmarijp

Ald Terp

Aldwâldmersyl

Allingawier

Anjum 1

Anneburen

Appelscha 2

Arkens

Arum

Augustinusga 1

Baaiduinen

Bakkeveen 1

Ballum

Bantega

Bartlehiem

Bartlehiem

Beetgum

Beetgumermolen 2

Beetsterzwaag 1

Bergum 3

Berlikum

Betterwird

Blauwhuis

Blauwverlaat

Blesdijke

Blessum

Boekelte

Boekhorst

Boelenslaan

Boer

Boijl 4

Boksum

Bollingawier

Bolsward 4

Bontebok

Boornbergum

Boornzwaag

Bornwird

Bornwirdhuizen

Bovenburen

Brantgum

Breezanddijk

Britsum

Broek

Broeksterwoude

Buitenpost 3

Buitenstverlaat

Buren

Burgwerd

Burum

Buweklooster

Commissiepolle

Cornjum

Cornwerd

Damwoude 1

De Blesse 1

De Blijnse

De Gaasten

De Hel

De Hoeve

De Keegen

De Knipe

De Knolle

De Kolk

De Kooi

De Kooten

De Schans

De Tike

De Valom

De Veenhoop

De Wilgen

Dedgum 1

Deinum

Delfstrahuizen

Dijken

Dijkshorne

Dokkum 8

Dokkumer Nieuwe Zijlen

Dongjum

Doniaga

Donkerbroek

Drachten 46

Drachtstercompagnie

Drieboerehuizen

Driesum

Drogeham

Dronrijp 1

Echten

Echtenerbrug 1

Ee

Eernewoude

Eesterga

Eestrum 1

Egbertsgaasten

Elsloo

Engelum

Engwierum

Exmorra

Ezumazijl

Fatum

Ferwoude

Finkum

Firdgum

Fochteloo

Folgeren

Follega

Folsgare 1

Formerum

Formerum aan Zee

Foudgum

Franeker 8

Frieschepalen

Gaast

Gaastmeer

Galamadammen

Galhoeke

Garijp

Gauw

Gerkesklooster

Gerkesklooster-Stroobos

Gersloot

Giekerk 2

Goënga

Goëngahuizen

Goingarijp

Gorredijk 6

Goutum

Greonterp

Groot Medhuizen

Grote Wiske

Grouw 4

Halfweg

Hamshorn

Hantum

Hantumerhoek

Hantumeruitburen

Hantumhuizen

Hardegarijp 2

Harkema 2

Harlingen 7

Hartwerd

Haskerdijken

Haskerhorne

Hatsum

Haule

Haulerwijk

Hee

Heeg 1

Heerenveen 30

Hemelum

Hempens

Hemrik 1

Herbaijum

Hiaure

Hichtum

Hieslum

Hijum

Hindeloopen

Hitzum

Hoek

Hollum

Holwerd 1

Hommerts

Hoorn 2

Hoornsterzwaag

Horp

Houtigehage

Hûsternoard

Idsegahuizum

Idskenhuizen 1

Idzega

IJlst 2

IJsbrechtum

Indijk

It Heidenskip 1

Jelsum

Jonkersland

Joure 11

Jouswier

Jubbega

Jubbega-Schurega

Jutrijp

Kaart

Katlijk

Kettingwier

Kie

Kiesterzijl

Kimswerd

Kingmatille

Kinnum

Kleaster Anjum

Klein Medhuizen

Kleine Wiske

Kletterbuurt

Klooster-Lidlum

Koehool

Kollum 16

Kollumeroudzijl

Kollumerpomp 1

Kollumerzwaag

Kootstertille 3

Kornwerderzand

Kortehemmen

Kortwoude

Koudum

Koufurderrige

Krabburen

Kuikhorne

Laaxum

Landerum

Langedijke

Langelille

Langezwaag 1

Langweer

Leegte

Leeuwarden 56

Legemeer

Lekkum

Lemmer 10

Lies

Lioessens

Lippenhuizen 1

Loënga

Lollum 1

Longerhouw

Luinjeberd 1

Lutjelollum

Lutjewoude

Lutkepost

Luxwoude

Makkinga

Makkum

Marssum

Menaldum

Metslawier

Middelburen

Midlum

Midsland 2

Midsland aan Zee

Midsland-Noord

Miedum

Miedum

Mildam

Minnertsga

Moddergat

Molenend

Molkwerum

Morra

Moskou

Moskou

Mounebuorren

Munnekeburen

Munnekezijl

Nes

Nes 1

Niawier

Nieuwebildtdijk

Nieuwebrug

Nieuwehorne

Nieuweschoot

Nieuwland 1

Nij Altoenae

Nij Beets

Nijbuorren

Nijeberkoop

Nijega

Nijehaske

Nijeholtpade

Nijeholtwolde

Nijelamer

Nijetrijne

Nijhuizum

Noardein

Noordbergum

Noordwolde 1

Noordwolde-Zuid

Oenkerk

Offingawier

Oldeberkoop

Oldeholtpade

Oldeholtwolde 1

Oldelamer

Oldeouwer

Oldetrijne

Olterterp

Oosterbierum

Oosterburen

Oosterend 1

Oostermeer

Oosternijkerk

Oosterstreek

Oosterwolde 6

Oosterzee 1

Oosterzee-Buren

Oostmahorn

Oostrum

Opeinde 2

Ophuis

Opperburen

Opperkooten

Oranjewoud

Oud Beets

Oude Leije 1

Oudebildtdijk 1

Oudebiltzijl

Oudega

Oudehaske 1

Oudehorne

Oudeschoot 1

Oudewegstervaart

Oudkerk

Oudwoude

Ouwster-Nijega

Ouwsterhaule

Overburen

Paesens

Peins

Peperga

Petersburg

Petersburg

Pietersbierum

Raard

Ravenswoud

Reidswal

Ried

Rijperkerk

Rijsberkampen

Rinsumageest

Ritsumazijl

Rodeschuur

Rohel

Rohel

Roodkerk

Roptazijl

Roptazijl

Rotstergaast

Rotsterhaule

Rottevalle

Rottum

Schalsum

Scharl

Scharsterbrug

Scherpenzeel

Schiermonnikoog 3

Schingen

Schoterzijl

Seerijp

Selmien

Sexbierum 1

Siegerswoude

Sijbrandahuis 1

Sint Annaparochie 2

Sint Jacobiparochie

Sint Nicolaasga 3

Sintjohannesga

Slappeterp

Slijkenburg

Smalle Ee

Snakkerburen

Sneek 21

Snikzwaag

Sondel 1

Sonnega

Sopsum

Spanga

Sparjebird

Spitsendijk

Stavoren

Steenvak

Steggerda

Stiem

Stiens 3

Stroobos

Suameer 1

Suawoude

Surhuisterveen 6

Surhuizum 1

Surhuizumermieden

Swichum

Teerd

Teerns

Teijeburen

Ter Idzard

Terband

Terkaple

Ternaard

Teroele

Terwispel

Terwisscha

Tibma

Tichelwurk

Tietjerk

Tijnje 1

Tilburen

Tjalleberd

Tjerkgaast

Triemen

Tritzum

Tronde

Twijzel

Twijzelerheide 1

Tzum

Tzummarum

Uiteinde

Ungabuurt

Ureterp

Veenklooster

Veenwouden 1

Vegelinsoord

Veneburen

Venekoten

Vierhuis

Vijfhuizen

Vinkega

Visbuurt

Vlieland

Voorrijp

Vrouwenparochie 1

Waaxens

War

Warfstermolen

Warniahuizen

Warns

Waskemeer 1

Weardebuorren

Weper

Weperpolder

West aan Zee

West-Terschelling 2

Westerburen

Westergeest

Westhoek

Wetsens

Wie

Wier

Wierum

Wijgeest

Wijnaldum

Wijnjeterpverlaat

Wijnjewoude

Wijns

Willemstad

Wirdum

Wolvega 17

Workum 1

Woudsend 1

Wouterswoude

Wytgaard

Zandbulten

Zandburen

Zandhuizen

Zevenbuurt

Zevenhuizen

Zuiderburen

Zwaagwesteinde 3

Zwagerbosch

Zwarte Haan 1

Zweins