Friesland

't Schoor 4

Aalsum

Abbega

Abbewier

Achlum

Aekinga

Akmarijp

Ald Terp

Aldwâldmersyl

Allingawier

Anjum 1

Anneburen

Appelscha 2

Arkens

Arum

Augustinusga 1

Baaiduinen

Bakkeveen 1

Ballum

Bantega

Bartlehiem

Bartlehiem

Beetgum

Beetgumermolen 2

Beetsterzwaag 1

Bergum 3

Berlikum

Betterwird

Blauwhuis

Blauwverlaat

Blesdijke

Blessum

Boekelte

Boekhorst

Boelenslaan

Boer

Boijl 4

Boksum

Bollingawier

Bolsward 4

Bontebok

Boornbergum

Boornzwaag

Bornwird

Bornwirdhuizen

Bovenburen

Brantgum

Breezanddijk

Britsum

Broek

Broeksterwoude

Buitenpost 3

Buitenstverlaat

Buren

Burgwerd

Burum

Buweklooster

Commissiepolle

Cornjum

Cornwerd

Damwoude 2

De Blesse 1

De Blijnse

De Gaasten

De Hel

De Hoeve

De Keegen

De Knipe

De Knolle

De Kolk

De Kooi

De Kooten

De Schans

De Tike

De Valom

De Veenhoop 1

De Wilgen

Dedgum 1

Deinum

Delfstrahuizen

Dijken

Dijkshorne

Dokkum 9

Dokkumer Nieuwe Zijlen

Dongjum

Doniaga

Donkerbroek

Drachten 53

Drachtstercompagnie

Drieboerehuizen

Driesum

Drogeham

Dronrijp 2

Echten

Echtenerbrug 1

Ee

Eernewoude

Eesterga

Eestrum 1

Egbertsgaasten

Elsloo

Engelum

Engwierum

Exmorra

Ezumazijl

Fatum

Ferwoude

Finkum

Firdgum

Fochteloo

Folgeren

Follega

Folsgare 1

Formerum

Formerum aan Zee

Foudgum

Franeker 9

Frieschepalen

Gaast

Gaastmeer

Galamadammen

Galhoeke

Garijp

Gauw

Gerkesklooster

Gerkesklooster-Stroobos

Gersloot

Giekerk 2

Goënga

Goëngahuizen

Goingarijp

Gorredijk 6

Goutum

Greonterp

Groot Medhuizen

Grote Wiske

Grouw 4

Halfweg

Hamshorn

Hantum

Hantumerhoek

Hantumeruitburen

Hantumhuizen

Hardegarijp 2

Harkema 2

Harlingen 7

Hartwerd

Haskerdijken

Haskerhorne

Hatsum

Haule 1

Haulerwijk

Hee

Heeg 1

Heerenveen 33

Hemelum

Hempens

Hemrik 1

Herbaijum

Hiaure

Hichtum

Hieslum

Hijum

Hindeloopen

Hitzum

Hoek

Hollum

Holwerd 1

Hommerts

Hoorn 2

Hoornsterzwaag

Horp

Houtigehage

Hûsternoard

Idsegahuizum

Idskenhuizen 1

Idzega

IJlst 2

IJsbrechtum

Indijk

It Heidenskip 1

Jelsum

Jonkersland

Joure 12

Jouswier

Jubbega

Jubbega-Schurega

Jutrijp

Kaart

Katlijk

Kettingwier

Kie

Kiesterzijl

Kimswerd

Kingmatille

Kinnum

Kleaster Anjum

Klein Medhuizen

Kleine Wiske

Kletterbuurt

Klooster-Lidlum

Koehool

Kollum 18

Kollumeroudzijl

Kollumerpomp 1

Kollumerzwaag

Kootstertille 3

Kornwerderzand

Kortehemmen

Kortwoude

Koudum 1

Koufurderrige

Krabburen

Kuikhorne

Laaxum

Landerum

Langedijke

Langelille

Langezwaag 1

Langweer

Leegte

Leeuwarden 61

Legemeer

Lekkum

Lemmer 14

Lies

Lioessens

Lippenhuizen 1

Loënga 1

Lollum 1

Longerhouw

Luinjeberd 1

Lutjelollum

Lutjewoude

Lutkepost

Luxwoude

Makkinga

Makkum 1

Marssum

Menaldum

Metslawier

Middelburen

Midlum

Midsland 2

Midsland aan Zee

Midsland-Noord

Miedum

Miedum

Mildam

Minnertsga

Moddergat

Molenend

Molkwerum

Morra

Moskou

Moskou

Mounebuorren

Munnekeburen

Munnekezijl

Nes 1

Nes

Niawier

Nieuwebildtdijk

Nieuwebrug

Nieuwehorne

Nieuweschoot

Nieuwland 1

Nij Altoenae

Nij Beets

Nijbuorren

Nijeberkoop

Nijega

Nijehaske

Nijeholtpade

Nijeholtwolde

Nijelamer

Nijetrijne

Nijhuizum

Noardein

Noordbergum

Noordwolde 1

Noordwolde-Zuid

Oenkerk

Offingawier

Oldeberkoop

Oldeholtpade

Oldeholtwolde 1

Oldelamer

Oldeouwer

Oldetrijne

Olterterp

Oosterbierum

Oosterburen

Oosterend 1

Oostermeer

Oosternijkerk

Oosterstreek

Oosterwolde 6

Oosterzee 1

Oosterzee-Buren

Oostmahorn

Oostrum

Opeinde 2

Ophuis

Opperburen

Opperkooten

Oranjewoud

Oud Beets

Oude Leije 1

Oudebildtdijk 1

Oudebiltzijl

Oudega

Oudehaske 1

Oudehorne

Oudeschoot 1

Oudewegstervaart

Oudkerk

Oudwoude

Ouwster-Nijega

Ouwsterhaule

Overburen

Paesens

Peins

Peperga

Petersburg

Petersburg

Pietersbierum

Raard

Ravenswoud

Reidswal

Ried

Rijperkerk

Rijsberkampen

Rinsumageest

Ritsumazijl

Rodeschuur

Rohel

Rohel

Roodkerk

Roptazijl

Roptazijl

Rotstergaast

Rotsterhaule

Rottevalle

Rottum 1

Schalsum

Scharl

Scharsterbrug

Scherpenzeel

Schiermonnikoog 3

Schingen

Schoterzijl

Seerijp

Selmien

Sexbierum 1

Siegerswoude

Sijbrandahuis 1

Sint Annaparochie 2

Sint Jacobiparochie

Sint Nicolaasga 3

Sintjohannesga

Slappeterp

Slijkenburg

Smalle Ee

Snakkerburen

Sneek 22

Snikzwaag

Sondel 1

Sonnega

Sopsum

Spanga

Sparjebird

Spitsendijk

Stavoren

Steenvak

Steggerda

Stiem

Stiens 3

Stroobos

Suameer 1

Suawoude

Surhuisterveen 7

Surhuizum 1

Surhuizumermieden

Swichum

Teerd

Teerns

Teijeburen

Ter Idzard

Terband

Terkaple

Ternaard

Teroele

Terwispel

Terwisscha

Tibma

Tichelwurk

Tietjerk

Tijnje 1

Tilburen

Tjalleberd

Tjerkgaast

Triemen

Tritzum

Tronde

Twijzel

Twijzelerheide 1

Tzum

Tzummarum

Uiteinde

Ungabuurt

Ureterp

Veenklooster

Veenwouden 1

Vegelinsoord

Veneburen

Venekoten

Vierhuis

Vijfhuizen

Vinkega

Visbuurt

Vlieland 1

Voorrijp

Vrouwenparochie 1

Waaxens

War

Warfstermolen

Warniahuizen

Warns

Waskemeer 1

Weardebuorren

Weper

Weperpolder

West aan Zee

West-Terschelling 2

Westerburen

Westergeest

Westhoek

Wetsens

Wie

Wier

Wierum

Wijgeest

Wijnaldum

Wijnjeterpverlaat

Wijnjewoude 1

Wijns

Willemstad

Wirdum

Wolvega 20

Workum 1

Woudsend 1

Wouterswoude

Wytgaard

Zandbulten

Zandburen

Zandhuizen

Zevenbuurt

Zevenhuizen

Zuiderburen

Zwaagwesteinde 3

Zwagerbosch

Zwarte Haan 1

Zweins